Omlouváme se, eshop máme v omezeném provozu. Rušíme výrobu epoxidových chytů, které musí pryč.
Na veškeré produkty se ptejte přes e-mail horp@seznam.cz. Těšíme se na Vás
Information about our products ask please via e-mail horp@seznam.cz . Thanks you.

GDPR

I.
Základní ustanovení
 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Petr Horyna IČ 46793721 se sídlem Valkeřická 536, Benešov nad Ploučnicí, 407 22 (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou
  adresa: Valkeřická 536, Benešov nad Ploučnicí, 407 22
  email: horp@seznam.cz
  telefon: +420 605 008 341
 3. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 4. Správce nejmenovall pověřence pro ochranu osobních údajů.
II.
Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
III.
Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR, oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 2. Účelem zpracování osobních údajů je vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit, zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.
IV.
Doba uchovávání údajů
 1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
V.
Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.
VI.
Vaše práva
 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.
VII.
Podmínky zabezpečení osobních údajů
 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
 3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
VIII.
Závěrečná ustanovení
 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.
Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 5.12.2018.


GDPR PRIVACY NOTICE

Basic Information Personal Data Administrator: Petr Horyna, Company registration number:46793721, Valkeřická 536, Benešov nad Ploučnicí, 40722, Czech Republic, telephone number: +420605008341, e-mail: horp@seznam.cz, as a data administrator shall process your personal data.

Type of Data Processed Personal Data Provided By You We process personal data provided by you: firstname, surname, contact address, telephone number, e-mail, Company registration number,TAX ID.

Why We Collect and Process Your Personal Data Your personal data is processed for the following reasons
Purchase of goods: the primary purpose of processing your data is due dispatch and delivery of your order. If a problem occurs, we know who to contact from the data you provided. Customer care:
if you address us with a question/issue, we have to process your personal data in order to answer/resolve it. The data may be transferred to third parties in certain cases (e.g. delivery company).

Legal Grounds for Processing of Personal Data Conclusion and Performance of Agreement
A large part of your personal data are needed by us in order to conclude the purchase agreement or another contract for goods and services you intend to purchase. After the agreement is concluded, we process your personal data in order to duly deliver the purchased goods, or to render the purchased services. We process in particular billing and delivery details on the above legal grounds.

Transfer of Personal Data to Third Parties Your personal data is transferred to third parties in the following cases
Delivery of goods: the carrier chosen by you would not be able to deliver the goods ordered unless we transfer the information on where and to whom the goods should be delivered. This data is transferred to the carrier as entered in the order. Such data includes in particular your first name and surname, delivery address, telephone number where the carrier may contact you, and the amount to be paid on delivery, as the case may be. The carrier is only entitled to process the personal data we transfer for the purposes of delivery; the carrier must delete the personal data promptly afterwards.

What Is the Period for Processing Your Personal Data?
We shall process your personal data for the entire duration of the contractual relationship between you and us.

Please note that the personal data necessary for the due rendering of services or for the fulfillment of all our duties, ensuing either from the contract between us or from generally binding legal regulations have to be processed regardless of whether you granted your consent for the period set out in the relevant legal regulations and in compliance therewith (e.g. tax documents must be processed for at least 10-15 years).

Personal Data Security
Your personal data is safe with us. We have adopted adequate technical and organisational measures in order to prevent unauthorised access and misuse of your personal data.

What Are Your Rights Related to Personal Data Protection?
In relation to your personal data, you have in particular the right to withdraw your consent to the processing of your personal data at any time, the right to correct or supplement your personal data, the right to request restriction of processing, the right to raise an objection to or a complaint of the processing of your personal data, the right to access your personal data, the right to request the transfer of your personal data, the right to be informed of a breach of security of your personal data and, under certain conditions, the right to the deletion of certain personal data we process about you ("the right to be forgotten").

This Personal Data Protection Policy including its parts is valid and effective from 17 July 2019.